EU PROJEKTI

 

 

Naziv projekta:

Povećanje kapaciteta tvrtke Betonski elementi za izvođenje građevinskih radova na uređenju okoliša

Naziv korisnika:

Betonski Elementi, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećanje kapaciteta tvrtke Betonski elementi za izvođenje građevinskih radova na uređenju okoliša, i to nabavkom specijalnog stroja – utovarivača i komplementarne opreme (priključci), čime će se optimizirati radni procesi.

Očekivani rezultati i učinci projekta u trećoj godini nakon završetka projekta:

Projekt će omogućiti povećanje resursne učinkovitosti uslijed optimizacije proizvodnog procesa, odnosno načina obavljanja posla, tj. Operacija na gradilištu. Ulaganjem u radni stroj - utovarivač i dodatnu opremu otklonit će se uska grla u proizvodnom procesu, te povećati kapacitet tvrtke za izvođenje građevinskih radova za više od 100%. Navedeno će izravno doprinijeti povećanju konkurentnosti na tržištu, te posljedično rastu prihoda od prodaje za 41,20% te očuvanju (5) postojećih i otvaranju (2) novih radnih mjesta u 2019. u odnosu na 2015. god. Djelatnici tvrtke radit će u poboljšanim radnim uvjetima te će biti produktivniji.

Ukupna vrijednost projekta:

595.263,31 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva:

299.373,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

31.10.2017. – 31.03.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Nediljko Piplica dipl.inž.građ.

Mail:
Mob.: +385 / 91 / 237 – 2005

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije http://www.strukturnifondovi.hr te na stranici operativnog programa konkurentnost i kohezija :
(https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/)

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost poduzeća Betonski Elementi d.o.o.

Kontakt informacije

BETONSKI ELEMENTI d.o.o.
Bruna Bušića 70
HR-21260 IMOTSKI

MOB: + 385 91 237 2005
TEL/FAX: + 385 21 843 028

info@betonskielementi.hr