Djelatnosti

UGRADNJA OPLOČNIKA

PRIPREMA TLA

- Za ugradnju opločnika ključno je osigurati dostatnu nosivost temeljnog tla (ako je potrebno, izvršiti zamjenu slabo nosivog tla kvalitetnim nevezanim separiranim kamenim materijalom, veličine zrna 0-64mm te isti ugraditi na način da se osigura minimalna nosivost od 80 MPa kako bi se izbjegle naknadne deformacije i diferencijalna slijeganja).
- Temeljno tlo potrebno je urediti s točnošću +/- 2cm od projektirane vertikalne kote.

PRIPREMA POSTELJICE

- Posteljica za opločenje se izvodi od kvalitetnog separiranog nevezanog kamenog materijala veličine zrna 4-8mm, u sloju debljine od minimalno 4cm do maksimalno 10cm.
- Posteljica opločenja se izvodi s točnošću +/- 3mm od projektirane vertikalne kote.

POLAGANJE OPLOČNIKA

- Opločnici se polažu na prethodno pripremljenu posteljicu opločenja , po projektiranom pravcu i visini te odabranog shemi opločenja.
- Nakon izvršene ugradnje opločnika isti se stabiliziraju vibro-pločom (sa gumenom podloškom) te fugiraju kvarcnom pijeskom.

 

UGRADNJA RUBNJAKA

PRIPREMA TLA

- Za ugradnju rubnjaka potrebno je prethodno osigurati dostatnu nosivost temeljnog tla (ako je potrebno, izvršiti zamjenu slabo nosivog tla kvalitetnim nevezanim separiranim kamenim materijalom, veličine zrna 0-64mm te isti ugraditi na način da se osigura minimalna nosivost od 80 MPa kako bi se izbjegle naknadne deformacije i diferencijalna slijeganja).
- Temeljno tlo potrebno je urediti s točnošću +/- 2cm od projektirane vertikalne kote.

UGRADNJA RUBNJAKA

- Na kvalitetno pripremljenoj temeljnoj podlozi, izrađuje se betonski temelj rubnjaka iz betona C12/15 (HRN EN 206-1). Na svježi beton (temelja rubnjaka) se polažu predgotovljeni betonski rubnjaci  u projektiranom položaju.

 

UGRADNJA KANALICA

PRIPREMA TLA

- Za ugradnju kanalica potrebno je prethodno osigurati dostatnu nosivost temeljnog tla (ako je potrebno, izvršiti zamjenu slabo nosivog tla kvalitetnim nevezanim separiranim kamenim materijalom, veličine zrna 0-64mm te isti ugraditi na način da se osigura minimalna nosivost od 80 MPa kako bi se izbjegle naknadne deformacije i diferencijalna slijeganja).
- Temeljno tlo potrebno je urediti s točnošću +/- 2cm od projektirane vertikalne kote.

UGRADNJA KANALICA

- Na kvalitetno pripremljenoj temeljnoj podlozi, izrađuje se betonski temelj kanalice iz betona C12/15 (HRN EN 206-1). Na svježi beton (temelja kanalice) se polažu predgotovljene kanalice  u projektiranom položaju.

 

IZRADA RIGOLA

PRIPREMA TLA

- Za izradu rigola potrebno je prethodno osigurati dostatnu nosivost temeljnog tla (ako je potrebno, izvršiti zamjenu slabo nosivog tla kvalitetnim nevezanim separiranim kamenim materijalom, veličine zrna 0-64mm te isti ugraditi na način da se osigura minimalna nosivost od 80 MPa kako bi se izbjegle naknadne deformacije i diferencijalna slijeganja).
- Temeljno tlo potrebno je urediti s točnošću +/- 2cm od projektirane vertikalne kote.

IZRADA RIGOLA

- Za izradu rigola potrebno je osigurati projektiranu nosivost tla te adekvatno urediti posteljicu na projektiranu vertikalnu kotu.
- Nakon kvalitetno izvedene pripreme tla i uređene posteljice pristupa se izradi složene trostrane oplate za monolitnu ugradnju betona projektirane kakvoće, a sukladno općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.

 

Kontakt informacije

BETONSKI ELEMENTI d.o.o.
Bruna Bušića 70
HR-21260 IMOTSKI

MOB: + 385 91 237 2005
TEL/FAX: + 385 21 843 028

info@betonskielementi.hr